Uitvaartzorg Rietje van Voorst

Reviuslaan 25
8024 CC Zwolle

t (038) 454 74 74
m 06 208 84 651

www.uitvaartzorgrietjevanvoorst.nl

KvK: 08225634

info@uitvaartzorgrietjevanvoorst.nl

 

Lotusbloem als symbool

De blauwe lotus staat symbool voor mijn persoonlijke werkwijze als uitvaartbegeleider.

Het hart van de bloem geeft de ruimte aan die ik de mensen bied om op hun eigen manier afscheid te nemen.

De blaadjes daaromheen geven aan dat u elkaar steunt en ik daarbij professionele ondersteuning biedt. De bloem is heel teer. Ik ben me ervan bewust hoe kwetsbaar nabestaanden zijn wanneer hun dierbare is overleden.

Overlijden melden: 038-4547474