De arts stelt officieel de dood vast en schrijft een Verklaring van overlijden. Deze is nodig om aangifte te doen in de gemeente van overlijden waarna de Akte van Overlijden opgemaakt wordt. Tevens laat de arts de B - verklaring achter waarin de vermoedelijke doodsoorzaak is vastgelegd. Deze verklaring is bestemd voor het Central Bureau voor de Statistiek. Beide formulieren worden aangereikt bij de gemeente waar aangifte wordt gedaan.

Voor meer informatie omtrent de verklaring van overlijden: www.uitvaartverzekeringen.net

Overlijden melden: 038-4547474